TIMMERMANS, MEURIS & CLAES, Geassocieerde notarissen te Scherpenheuvel-Zichem

 

TIMMERMANS, MEURIS & CLAES

Geassocieerde notarissen te Scherpenheuvel-Zichem

Kosten bij de verkoop uit de hand

Informatie omtrent het honorarium van de notaris vindt u hieronder. De overige kosten waaronder de registratierechten behandelen we in de volgende rubrieken. Immers, de registratierechten worden verschillend berekend in het Vlaamse Gewest en in het Brusselse Gewest.

 

Het ereloon van de notaris bij verkoop uit de hand

Dit is bepaald bij Koninklijk Besluit, proportioneel en degressief, hetgeen inhoudt dat het percentage kleiner wordt naargelang de verkoopprijs hoger is.

Per schijf is dat:

Tot € 7.500 4,56 %
Van € 7.500 tot € 17.500 2,85 %
Van € 17.500 tot € 30.000 2,28 %
Van € 30.000 tot € 45.495 1,71 %
Van € 45.495 tot € 64.095 1,14 %
Van € 64.095 tot € 250.095 0,57 %
Boven € 250.095 0,057 %
 

Op een verkoop van € 65.000 zal het ereloon dus als volgt berekend worden:

4,56 % op 7.500 = € 342,00
2,85 % op 10.000 = € 285,00
2,28 % op 12.500 = € 285,00
1,71 % op 15.495 = € 264,96
1,14 % op 18.600 = € 212,04
0,57 % op 905 = € 5,1585
 

Hetzij dus een totaal van € 1.394,16.

De notaris is sedert 1 januari 2012 BTW-plichtig geworden. Op het ereloon en op het grootste deel van de diverse kosten (zie hierna) is de koper voortaan 21 % BTW verschuldigd.